Browse By

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do licznych kolizji i wypadków samochodowych, które czasami bywają tragiczne w skutkach. Wiele osób poszkodowanych nie wie jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń, aby uzyskać odszkodowanie, stosowne do wielkości poniesionej szkody.

Ubiegając się o odszkodowanie trzeba pamiętać, że swoje żądania musimy stosownie udokumentować. Dlatego też konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji, która przygotowuje protokół powypadkowy, stanowiący wiarygodną postawę do dochodzenia swoich roszczeń u ubezpieczyciela. Jest to szczególnie ważne, gdy na miejscu nie ma świadków zdarzenia, a sprawca kolizji, czy wypadku nie uznaje swojej winy. Oczywiście można także spisać oświadczenie o wypadku, w którym sprawca przyznaje się do wyrządzonej szkody, jednak nie mamy żadnej pewności, że w późniejszym czasie sprawca nie wycofa się ze złożonego oświadczenia. Cennym źródłem podczas dochodzenia odszkodowania u ubezpieczyciela są także zaświadczenia lekarskie potwierdzające zakres oraz charakter doznanych obrażeń powypadkowych.

Dopiero z odpowiednio przygotowaną dokumentacją poszkodowany udaje się do ubezpieczyciela, który ma 30 dni na wypłacenie bezspornej kwoty odszkodowania (licząc od dnia zgłoszenia), a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych termin ten wynosi 90 dni (chodzi głównie o problemy z ustaleniem sprawy wypadku). Poszkodowany moje wystosować swoje roszczenie albo do swojego ubezpieczyciela (zwłaszcza gdy w kolizji drogowej brało udział więcej pojazdów), albo do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony był samochód sprawcy. Warto przy tym pamiętać, że roszczenia o odszkodowania komunikacyjne przedawniają się z upływem 3 lat od chwili powstania szkody. Co ważne o odszkodowanie może ubiegać się nie tylko poszkodowany kierowca samochodu, ale także pasażerowie, którzy ponieśli szkodę w wyniku wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *