Browse By

Ekonomia społeczna szansą na nowe miejsca pracy?

Brak perspektyw i możliwości rozwoju, trudności ze znalezieniem zatrudnienia, a nawet bezdomność. Problemy te dotyczą sporej części polskiego społeczeństwa, a osoby, które zmagają się z nimi często traktowane są jako „wykluczone”. Pomoc tym ludziom, ułatwienie im startu na rynku pracy i poprawa warunków życiowych jest jednym z wyzwań ekonomii społecznej, a  ta jest coraz bardziej popularna w Europie i w kraju nad Wisłą. W ramach niej powstają samorządowe spółdzielnie zorientowane na tworzenie nowych miejsc pracy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w pierwszym kwartale 2014 roku wynosiła 13,5 proc. Jednak brak nowych miejsc pracy jest problemem głównie z mniejszych miejscowościach w południowo-wschodniej części kraju. W niektórych regionach przekracza nawet 20 proc. Te niepokojące dane i pogarszające się nastroje społeczne spowodowały, że ekonomia społeczna, a w ramach niej przeciwdziałanie z bezrobociu stały się priorytetami Unii Europejskiej. Także w Polsce tego rodzaju praktyki stają się coraz bardzie powszechne. Jednym ze sposobów pomocy osobom „wykluczonym” są spółdzielnie socjalne.

Nowe perspektywy
W województwie podkarpackim, gdzie poziom bezrobocia jest większy niż średnia krajowa i sięga prawie 15 proc., pierwszy taki podmiot osób prawnych powstał w Gminie Lubaczów. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo”, założona przez Gminę Lubaczów oraz Powiat Lubaczowski działa od ponad roku. – Nasz pomysł okazał się trafiony. Zaczynaliśmy od zadań z zakresu usług leśnych i utrzymania terenów zielonych. Jednak szybko okazało się, że zapotrzebowanie jest bardzo duże i możemy rozszerzyć naszą ofertę. Dlatego dzisiaj spółdzielnia proponuje między innymi prace budowlano-remontowe, usługi porządkowe na cmentarzach, a nawet produkcję i sprzedaż gotowych form do piwnic grobowych oraz innych elementów betonowych, na które jest szczególnie duży popyt – wyjaśnia Damian Jarenkiewicz, Wiceprezes Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”. – Obecnie zatrudnionych jest u nas 8 mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Zmierzamy do zwiększenia liczby miejsc pracy i jeżeli nadal ilość zamówień będzie utrzymywała się na takim wysokim poziomie, to z pewnością niebawem będziemy rekrutować kolejnych pracowników – mówi Bernadeta Gujda – Rawska, Członek Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”.

Działania z zakresu ekonomii społecznej stają się coraz bardziej zauważalne w Polsce. Jednak skala problemu jest rzeczywiście duża, co chociażby potwierdzają dane z GUS. Dlatego tak istotne jest powstawanie kolejnych podmiotów działających zgodnie z ideą ekonomii społecznej, która bazuje na wykorzystaniu własnych zasobów. Obecnie na Podkarpaciu funkcjonuje blisko 90 spółdzielni socjalnych, a w całym kraju jest już ponad 600 zarejestrowanych.

 

Kontakt dla mediów:
Damian Jarenkiewicz
Wiceprezes Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”
tel.: 16 632 16 84 wew. 41

e-mail: spoldzielnia@lubaczow.com.pl

 

Informacje uzupełniające:
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo” powstała w czerwcu 2013 r. z inicjatywy Gminy Lubaczów oraz Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, jako pierwsza spółdzielnia socjalna osób prawnych w województwie podkarpackim. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie powiatu lubaczowskiego, a także województwa podkarpackiego. Zasadniczym obszarem działalności spółdzielni są usługi leśne między innymi takie jak: pozyskiwanie drewna, sadzenie i pielęgnacja lasów czy porządkowanie terenów zielonych. Głównym zleceniodawcą pracy dla spółdzielni jest Gmina Lubaczów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *