Browse By

Innowacyjny pomysł na nowe miejsca pracy w Mielcu

Dbają o czystość miejsc publicznych, pielęgnują zieleń, opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Mielcu od roku wykonują zlecenia indywidualne oraz dla firm. Inicjatywa łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne, a zatrudnienie w niej znajdują osoby długotrwale bezrobotne.  

Powstała w lipcu 2013 roku i od tego czasu dla niektórych mieszkańców powiatu mieleckiego jest nowym miejscem pracy. Spółdzielnia Socjalna „Razem” to jeden z podmiotów ekonomii społecznej. Idea jej działania jest prosta. To prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, którymi są osoby mające problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia.

Partnerstwo samorządów w trosce o lokalny rynek pracy
Inicjatorami powstania Spółdzielni były trzy samorządy terytorialne: Gminy Mielec, Gminy Wadowice Górne i Gminy Radomyśl Wielki. Celem podmiotu jest reintegracja zatrudnionych w nim osób i wykonywanie zleconych zadań. – W praktyce oznacza to, że zamiast korzystać z zewnętrznych usług, sami realizujemy szereg zadań, takich jak: dbanie o czystość czy tereny zielone, a w tym celu zatrudniamy naszych mieszkańców, dając im miejsca pracy – wyjaśnia Aneta Kuśmierczyk, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem”. Działalność Spółdzielni przynosi realne korzyści jej pracownikom i lokalnej społeczności. Dzięki inicjatywie zacieśniła się współpraca pomiędzy partnerskimi samorządami tj. Gminą Mielec, Wadowice Górne oraz Radomyśl Wielki. – Nasz pomysł spotkał się z zainteresowaniem nie tylko w regionie, ale i w skali kraju.  Projekt został umieszczony na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP jako innowacyjna inicjatywa w województwie podkarpackim. Niemniej jednak najbardziej cieszy fakt, że dajemy pracę mieszkańcom, którzy dotychczas nie mieli takich perspektyw – mówi Aneta Kuśmierczyk.

Spółdzielnia powstała w ramach projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
 

Kontakt dla mediów:
Aneta Kuśmierczyk
Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem”
tel.: 509 824 045
e-mail: razem@ug.mielec.pl
 

Informacje uzupełniające:
Spółdzielnia Socjalna „Razem” powstała w 2013 r. z inicjatywy trzech samorządów terytorialnych: Gminy Mielec, Gminy Wadowice Górne i Gminy Radomyśl Wielki. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie powiatu mieleckiego. Zasadniczym obszarem działalności Spółdzielni są usługi takie jak: sprzątanie przystanków i miejsc publicznych, wykaszanie i wycinanie zarośli z rowów, wycinanie drzew na nieruchomościach gminnych oraz pielęgnacja drzewostanu, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, czyszczenie chodników i parkingów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *