Browse By

Alternatywa dla bezrobotnych

Czyli ekonomia społeczna w praktyce
Brak perspektyw i możliwości rozwoju, trudności z odnalezieniem się w społeczeństwie i kilkunastoprocentowe bezrobocie – to realia znajome wielu mieszkańcom mniejszych miejscowości. Lokalne władze od lat próbują walczyć z tymi problemami. Obecnie coraz częściej sięgają po nowe, niestandardowe rozwiązania między innymi z zakresu ekonomii społecznej. Taką formą są spółdzielnie socjalne. Jedna z pierwszych na Podkarpaciu powstała w powiecie mieleckim.

Od lat 90 brak nowych miejsc pracy jest jednym z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. Na Podkarpaciu według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia utrzymuje się średnio na poziomie kilkunastu procent. Stosowane dotychczas praktyki w dłuższej perspektywie okazywały się mało skuteczne. Dlatego jednostki samorządu terytorialnego decydują się na wdrażanie alternatywnych sposobów przeciwdziałania bezrobociu. Jednym z nich jest działanie zgodne z ideą ekonomii społecznej, która jest już popularna w krajach Unii Europejskiej.  – Ekonomia społeczna to niezwykle szerokie pojęcie, jednak jej koncepcja jest prosta – połączenie celów ekonomicznych i społecznych. W ramach niej powstają spółdzielnie socjalne, czyli podmioty, które realizują szereg zadań, a jednocześnie tworzą nowe miejsca pracy – tłumaczy Aneta Kuśmierczyk, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem”, powstałej w 2013 roku, z inicjatywy Gminy Mielec, Gminy Wadowice Górne i Gminy Radomyśl Wielki. Celem przedsięwzięcia jest reintegracja zatrudnionych w niej osób.

Nowe perspektywy
Inicjatywa dla tworzących je samorządów wiązała się ze sporym wyzwaniem. – Było to rozwiązanie, którego mechanizm działania bazował na zupełnie innych zasadach. Niemniej jednak szanse na powodzenie zachęciły nas do podjęcia takiej próby – dodaje Aneta Kuśmierczyk. Pomysł okazał się trafiony. Podmiot daje obecnie zatrudnienie pięciu mieszkańcom powiatu mieleckiego i przynosi korzyści

także dla samorządów. Bowiem dzięki niemu istnieje możliwość zlecania zadań spółdzielni na zasadzie „zamówień in house”. Oznacza to, że zadania publiczne powierzane są własnej jednostce organizacyjnej, która korzysta z dostępnych zasobów. Spółdzielnia realizuje zatem cele społeczne i ekonomiczne. Zakres wykonywanych usług jest oczywiście inny dla każdego podmiotu. Spółdzielnia w Mielcu koncentruje się na takich usługach jak: sprzątanie przystanków i miejsc publicznych, wykaszanie i wycinanie zarośli z rowów, wycinanie drzew na nieruchomościach gminnych oraz pielęgnacja drzewostanu, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi. Docelowo planowane jest rozszerzenie oferty o nowe propozycje i sukcesywne zatrudnianie kolejnych osób.

Ekonomia społeczna to koncepcja, która sprawdziła się już w Europie, jako uzupełnienie tradycyjnych działań wykorzystywanych w walce z bezrobociem. Od jakiegoś czasu wdrażana jest także w Polsce. Dowodem na to, że może być skutecznym rozwiązaniem są podmioty takie jak Spółdzielnia Socjalna „Razem” w Mielcu.
Kontakt dla mediów:
Aneta Kuśmierczyk
Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem”
tel.: 509 824 045
e-mail: razem@ug.mielec.pl
Informacje uzupełniające:
Spółdzielnia Socjalna „Razem” powstała w 2013 r. z inicjatywy trzech samorządów terytorialnych: Gminy Mielec, Gminy Wadowice Górne i Gminy Radomyśl Wielki. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie powiatu mieleckiego. Zasadniczym obszarem działalności Spółdzielni są usługi takie jak: sprzątanie przystanków i miejsc publicznych, wykaszanie i wycinanie zarośli z rowów, wycinanie drzew na nieruchomościach gminnych oraz pielęgnacja drzewostanu, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, a także czyszczenie chodników i parkingów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *