Browse By

Razem dla społeczności lokalnej

Pierwszy rok działalności Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”Pielęgnacja lasów czy porządkowanie terenów zielonych – to zaledwie kilka zadań jakimi zajmują się pracownicy  Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”. Pomysł na powstanie takiego podmiotu zrodził się w 2008 roku, a Spółdzielnia swoją działalność rozpoczęła 5 lat później. Inicjatywa jest jednym ze sposobów na walkę z bezrobociem wśród lokalnej społeczności. I co najważniejsze skutecznym, bo dzięki niej zatrudnienie znajduje kilku mieszkańców Gminy. 

Bezrobocie i emigracja zarobkowa to od początku lat 90 główne problemy polskiej gospodarki, jednak szczególnie dotykają one mniejsze miejscowości w południowo-wschodniej części kraju. W Gminie Lubaczów utrzymujące się na poziomie kilkunastu procent bezrobocie, a przede wszystkim brak długofalowych efektów w walce z nim, zmobilizowało lokalne władze do podjęcia działań z zakresu ekonomii społecznej. Jednym z nich było otworzenie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”, którą założyły Gmina Lubaczów oraz Powiat Lubaczowski. Podmiot funkcjonuje od czerwca ubiegłego roku i sukcesywnie realizuje założone cele. 

Perspektywa dla bezrobotnych
Idea stworzenia Spółdzielni zrodziła się w 2008 roku. Kiedy to dotychczasowe rozwiązania przestały przynosić realne efekty i konieczne stało się podjęcie alternatywnych, a przede wszystkich skutecznych działań. – Podmiot był pierwszą spółdzielnią socjalną osób prawnych w województwie podkarpackim. Na rozpoczęcie działalności otrzymaliśmy wsparcie inwestycyjne oraz dodatkowe środki na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności – wyjaśnia Damian Jarenkiewicz, Wiceprezes Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”. Dotychczas dzięki inicjatywie stałe zatrudnienie znalazło ośmiu mieszkańców powiatu, część z nich była uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie. Początkowo Spółdzielnia realizowała głownie zadania z zakresu usług leśnych i utrzymania terenów zielonych. Jednak w wyniku sporego zainteresowania, obszar jej działania został znacznie rozszerzony i obecnie obejmuje również prace nad utrzymaniem czystości cmentarzy na terenie Gminy Lubaczów, a także pracę ziemne minikoparką, produkcję i sprzedaż gotowych form do piwnic grobowych oraz innych elementów betonowych. – Podobnych pomysłów jest jeszcze więcej i z pewnością będą powstawały podobne inicjatywy, ponieważ tego rodzaju działania okazują się skuteczne. Wszystkie bazują na koncepcji ekonomii społecznej i wykorzystaniu lokalnych zasobów, a także kompetencjach i kreatywności mieszkańców – mówi Bernadeta Gujda – Rawska, Członek Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”. Spółdzielnia powstała w ramach projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Kontakt dla mediów:
Damian Jarenkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”
tel.: 16 632 16 84 wew. 41
e-mail: spoldzielnia@lubaczow.com.pl
Informacje uzupełniające:
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo” powstała w czerwcu 2013 r. z inicjatywy Gminy Lubaczów oraz Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, jako pierwsza spółdzielnia socjalna osób prawnych w województwie podkarpackim. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie powiatu lubaczowskiego, a także województwa podkarpackiego. Zasadniczym obszarem działalności spółdzielni są usługi leśne między innymi takie jak: pozyskiwanie drewna, sadzenie i pielęgnacja lasów czy porządkowanie terenów zielonych. Głównym zleceniodawcą pracy dla spółdzielni jest Gmina Lubaczów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *