Artykuły

O unijnym rozporządzeniu RODO 2018

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) od 25 maja 2018 będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej, rozszerzając kontrolę obywateli nad informacjami, które zbierane są na ich temat. Dla firm i instytucji rozporządzenie to wiąże się z nowymi obowiązkami, między innymi z informowaniem o praktycznie każdym przypadku naruszenia danych osobowych, a nawet jedynie o istnieniu takiego ryzyka.

 

RODO 2018: nowe zasady

 

Według RODO 2018 dane osobowe stanowią również numery ID, informacje dotyczące lokalizacji, a także wskaźniki dotyczące zdrowia fizycznego czy psychicznego, a nawet dane genetyczne czy biometryczne, które mogłyby ułatwić identyfikację danej osoby. Od momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia administratorzy będą zobowiązani do realizowania nowych nałożonych na nich obowiązków, podczas gdy właściciele danych otrzymają dodatkowe uprawnienia. RODO 2018 pociąga za sobą więc konieczność wprowadzenia szeregu modyfikacji w obszarze organizacyjnym oraz technicznym.

 

Co się zmieni?

 

Obecnie przestępcom nie wystarczy już handel listami mailingowymi. Niejednokrotnie miały miejsce wycieki numerów PESEL, adresów zamieszkania czy innych informacji. Dzięki RODO 2018 pojawi się szansa na zniwelowanie tego zjawiska przede wszystkim poprzez ustanowienie wysokich kar finansowych nakładanych na podmioty, które w zakresie ochrony danych osobowych stosują niewłaściwe praktyki.

 

RODO 2018 a wymogi dla firm

 

Głównym wymogiem RODO 2018 jest zapewnienie zgodności przetwarzanych danych z prawem. Konieczność weryfikacji dotyczy każdego procesu, w którym pojawią się dane osobowe. Niezbędne jest także opracowanie klauzul informacyjnych dla osób, od których dane mają być pozyskiwane. To jednak nie koniec wymogów. Zgodnie z RODO dane mogą być bowiem pozyskiwane tylko w konkretnych i uzasadnionych prawnie celach i tylko zgodnie z tymi celami mogą być przetwarzane. Co więcej dane muszą być prawidłowe i akutalizowane w razie potrzeby, a te nieprawidłowe należy niezwłocznie usuwać lub poprawiać. Dla wielu firm oznacza to konieczność dokonania dokładnego przeglądu danych zgromadzonych w ostatnich latach. Ponadto przedsiębiorstwa będą musiały zweryfikować i ustalić maksymalny czas przechowywania poszczególnych danych. Zgodnie z RODO 2018 będą one mogły bowiem pozostawać w posiadaniu firmy tylko przez czas niezbędny do realizacji konkretnego celu. Firmy muszą więc dokładnie sprawdzić, jakie kategoria danych przechowują, a następnie określić, czy dane te są wykorzystywane do konkretnych celów, ale przede wszystkim kto ma do nich dostęp, a więc czy są przechowywane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.


 
Dodaj do katalogu

Logowanie

Miasta

Polecane firmy

Branże

Promowane firmy

 

  Nowe mieszkania Rzeszów

  Firma deweloperska Apklan.

 

  Hotel Rzeszów

  Best Western Hotel Ferdynand.

 

  Pozycjonowanie Rzeszów

  Skuteczna promocja stron www.

 

  Uczelnie i kierunki studiów Rzeszów

  Informator dla kandydatów na studia.