Artykuły

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Zasadniczo prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe. Ustawa o rachunkowości przewiduje jednak możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zapisy ustawy (art. 2 ust. 1) mówią, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mogą nie prowadzić ksiąg rachunkowych, jeśli ich przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły określonego limitu.

 

Limit w roku 2017

 

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku wynosi 2 miliony euro - oznacza to, że przychody netto podmiotów ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych nie mogą przekroczyć tej kwoty, aby były one zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Wartość przychodów przelicza się na złote polskie po kursie średnim, który ogłosił NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Kurs ten wyniósł 4,2976 zł/euro, teraz wystarczy go przemnożyć przez 2 000 000 euro i wtedy otrzymujemy kwotę 8 595 200 PLN - tyle wynosi więc limit przychodów za 2016 rok wyrażony w złotówkach, decydujący o zwolnieniu z prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r.

 

Powierzanie prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Ustawa o rachunkowości przewiduje powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom. Zgodnie z artykułem 11 ust. 2 ustawy jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych innym podmiotom - ale jedynie takim, które mają uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo też przedsiębiorcy z państwa UE, który prowadzi taką działalność.

 

Księgi rachunkowe może, więc prowadzić biuro rachunkowe, specjalizujące się takich usługach - jest to niekiedy rozwiązanie tańsze i wygodniejsze dla przedsiębiorcy, niż samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kiedy księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą jednostki albo miejscem sprawowania zarządu, istnieje obowiązek powiadomienia o takim stanie rzeczy właściwego urzędu skarbowego.


 
Dodaj do katalogu

Logowanie

Miasta

Polecane firmy

Branże

Promowane firmy

 

  Nowe mieszkania Rzeszów

  Firma deweloperska Apklan.

 

  Hotel Rzeszów

  Best Western Hotel Ferdynand.

 

  Pozycjonowanie Rzeszów

  Skuteczna promocja stron www.

 

  Uczelnie i kierunki studiów Rzeszów

  Informator dla kandydatów na studia.